Novigo - Ökoloogiliselt ohutu taimekasvusubstraat
+372 56612140
novigo@novigo.ee

Archives

Novigo » Aruande väljavõte

  Katse eesmärgiks oli (i) võrrelda-hinnata erinevas vahekorras graanuli ja liiva segude vee kinnipidamisvõimet ajas ja (ii) taime tähtsamate toiteelementide (NPK) absorbeerumist graanulis. L100 – liiv 100%, GR100 – graanul 100%, L25 – 25% liiva ja 75% graanuleid, L50 – 50% liiva ja 50% graanuleid, L75 – 75% liiva ja 25% graanuleid. Järeldused. Kõige väiksem ...
Loe edasi
  Eesti Maaülikoolis tehtava katsega samaaegselt viidi Tallinna Ülikoolis läbi analoogne katse kasvumulla/graanuliga, kuid teistsuguse metoodikaga – veekadu kõrge temperatuuri mõjul hinnati nn katsepottide kaalumise meetodil. Järeldused Graanulite lisamine mullale suurendas antud substraadi veemahutavust võrreldes mulla veemahutavusega üle kahe korra (2,1). Kuigi vee ära aurustumise kiirus oli mullal ja substraadil statistiliselt samaväärne, oli substraadist vee ...
Loe edasi

AS Sagro

  Viisime läbi Novigo OÜ poolt väljatöötatud ja valmistatud kasvusubstraadi testimise meie Laagri kasvuhoonetes (vt pilt). Novigo OÜ-lt saime ca 800 L graanulit ja plaatmaterjali. Graanuli/materjali testimiseks istutasime Novigo substraati  100 eelkasvatatud kurgitaime. Kastmis režiim vastas tingimustele, mida kasutame turbas kasvavate taimede toitelahusega varustamiseks. Järeldused. Taimehaigused juurel ja varrel ilmnevad hiljem (ca 1 kuu) ja ...
Loe edasi
  PhytaTray™ karpides närbumist vaatlusperioodi jooksul ei tekkinud ning graanuli positiivne mõju ilmnes liigniisketes tingimustes PhytaTray™ karpides, kus graanul muutis mulla struktuuri taimede kasvule soodsamaks ning sidus endasse liigse vee. PhytaTray™ alustel olevad liigniiskel puhtal substraadil olnud kõik taimed hukkusid (foto 1), samas kui Novigo graanuliga segul kasvavatel taimedel ei esinenud stressi ilminguid. Foto 1. Vasakpoolsel ...
Loe edasi