Novigo - Ökoloogiliselt ohutu taimekasvusubstraat
+372 56612140
novigo@novigo.ee

Portfolio 2 column Masonry

Novigo » » Portfolio 2 column Masonry

Eesti Maaülikool
Aruande väljavõte
  Katse eesmärgiks oli (i) võrrelda-hinnata erinevas vahekorras graanuli ja liiva segude vee kinnipidamisvõimet ajas ja (ii) taime tähtsamate toiteelementide (NPK) absorbeerumist graanulis. L100 – liiv 100%, GR100 – graanul 100%, L25 – 25%...
Eesti Maaülikool
Aruande väljavõte
  Eesti Maaülikoolis tehtava katsega samaaegselt viidi Tallinna Ülikoolis läbi analoogne katse kasvumulla/graanuliga, kuid teistsuguse metoodikaga – veekadu kõrge temperatuuri mõjul hinnati nn katsepottide kaalumise meetodil. Järeldused Graanulite lisamine mullale suurendas antud substraadi veemahutavust...
AS Sagro
Aruande väljavõte
  Viisime läbi Novigo OÜ poolt väljatöötatud ja valmistatud kasvusubstraadi testimise meie Laagri kasvuhoonetes (vt pilt). Novigo OÜ-lt saime ca 800 L graanulit ja plaatmaterjali. Graanuli/materjali testimiseks istutasime Novigo substraati  100 eelkasvatatud kurgitaime. Kastmis...
Tallinna Botaanikaaed
Aruande väljavõte
  PhytaTray™ karpides närbumist vaatlusperioodi jooksul ei tekkinud ning graanuli positiivne mõju ilmnes liigniisketes tingimustes PhytaTray™ karpides, kus graanul muutis mulla struktuuri taimede kasvule soodsamaks ning sidus endasse liigse vee. PhytaTray™ alustel olevad liigniiskel puhtal...