Novigo - Ökoloogiliselt ohutu taimekasvusubstraat
+372 56612140
novigo@novigo.ee

Portfolio 4 column All

Novigo » » Portfolio 4 column All

Eesti Maaülikool
  Katse eesmärgiks oli (i) võrrelda-hinnata erinevas vahekorras graanuli ja liiva segude vee kinnipidamisvõimet ajas ja (ii) taime tähtsamate...
Eesti Maaülikool
  Eesti Maaülikoolis tehtava katsega samaaegselt viidi Tallinna Ülikoolis läbi analoogne katse kasvumulla/graanuliga, kuid teistsuguse metoodikaga – veekadu kõrge...
AS Sagro
  Viisime läbi Novigo OÜ poolt väljatöötatud ja valmistatud kasvusubstraadi testimise meie Laagri kasvuhoonetes (vt pilt). Novigo OÜ-lt saime...
Tallinna Botaanikaaed
  PhytaTray™ karpides närbumist vaatlusperioodi jooksul ei tekkinud ning graanuli positiivne mõju ilmnes liigniisketes tingimustes PhytaTray™ karpides, kus graanul...